شهر و مدیریت شهری
توسعه پایدارشهری ×مدیریت شهری ×آموزش شهروندی×شهرنشینی×مدیریت محله× مطالعات شهری×شهرداری تهران

                                                                      بنام خدا                                                                          

مقدمه 

   تغییرات پرشتاب شهرتهران درابعاد مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی متاثراز تحولات ملی وبین المللی دردهه های اخیر ،  و بدنبال آن بروز تغییر الگو های اجتماعی وفرهنگی وعارضه ها ی شهری در نتیجه رشد نابسامان شهر و کم توجهی به ابعاد " انسانی " در مدیریت شهری وکاهش حس تعلق به شهر، منجر به ایجاد مسایل بیشمار در حوزه اجتماعی وفرهنگی اعم از : افزایش میزان آسیب های اجتماعی (همچون  تورم و فقر ، بيكاري‌، طلاق‌، بزهكاري‌، مفاسد اخلاقی و...)  ، تغییر الگوهای فرهنگی ، کمرنگی مشارکت های جمعی ، توسعه نیافتگی و کاهش نرخ  اميد به‌ آينده‌ و میل به خشونت درجوانان  شده است . که پیشگیری ، اصلاح و درمان مسایل فوق مستلزم  ارتقای فرهنگ عمومی ، اعتماد سازی  ، برجسته سازی نقاط قوت برای بستر سازی ،استفاده از روش های نوین اطلاع رسانی ، جلب مشارکت مردمی ، تقویت هماهنگی های بین بخشی در سطح  محله ومنطقه بصورت علمی و اعتقادی می باشد .
   لذا باتوجه به وضعیت موجود ، روابط عمومی در کنار ماموریت های روزمره وجاری و سنتی اعم از خدمات فرهنگی ، تشریفات ، تهیه وچاپ بنر ، تهیه ونصب تراکت در تابلو اعلانات ، تهیه وتوزیع شیرینی بمناسبت ها و اموری ازاین دست ، باید نسبت به تطبیق ماموریت های خود با محیط و بسیج امکانات وتمام ظرفیت های بلقوه وبالفعل برای ارتباط با محیط وشهروندان اقدام نماید.
   عملیاتی نمودن شعارهایی همچون  روابط عمومی الکترونیک ، روابط عمومی دیجیتال ، روابط عمومی آنلاین ،روابط عمومی سایبر، روابط عمومی مجازی ، مدیریت افکار عمومی ، افکار سنجی ، ازجمله مفاهیم کلیدی برای تحقق روابط عمومی موفق بشمار می روند . روابط عمومي  تلاش ها و اقداماتي آگاهانه، برنامه ريزي شده و سنجيده ، جهت استقرار و کسب تفاهم متقابل بین ما و مردم می باشد .  امروزه روابط عمومي بعنوان مغز تجزيه و تحليل گر افکار عمومي محسوب می گردد  که از داده ها پيشنهادهاي سازنده و همسو با افکار عمومي ارائه  می نماید
.
    باالهام از دیدگاه فوق و با استفاده از ماموریت های مدیریت شهری در حوزه روابط عمومی ،پیش نویس برنامه روابط عمومی درمقیاس یک منطقه درقالب بخش های  زیر تدوین وارائه  شده است . بدیهی است اگر چه تحقق هربرنامه وپروژه ای مستلزم ملاحظات متعدد ازجمله تامین منابع اعتباری ومالی ودوره های زمانی اجرا  اعم از کوتاه مدت،میان مدت و بلندمدت است،بااین وجود درارائه برنامه های پیشنهادی به کاربردی بودن برنامه ها با توجه به وضعیت موجود توجه شده است .

بخش اول :  برنامه های مستمر و جاری 

بخش دوم : برنامه  های  خاص 

 

                                                                

 

فهرست مطالب


بخش اول : برنامه های مستمروجاری 

تبلیغات واطلاع رسانی
فعالیت های مطبوعاتی ورسانه ایی
فعالیت های  مستمر و جاری

 

بخش دوم :   برنامه  های خاص    

-تشکیل وتقویت کمیته مشورتی واطلاع رسانی
-اجرای نمایشگاه سیمای عملکرد شهرداری منطقه در محلات
-بهینه سازی وارتقای سیتم ها وتجهیزات
-ارتقای کمی وکیفی منابع انسانی
-تجلیل از مشاهیر محلی ومنطقه ای
-هوشمندسازی وتقویت روابط عمومی الکترونیک
-اجرای سیاست برون سپاری فعالیت ها
-تهیه وتولید محصولات فرهنگی وارتباطی
-اجرای نظام پیشنهادات  
-تهیه نشریه دیجیتال
-افکار سنجی عمومی ودرون سازمانی
-تهیه خبر نامه ونشریه الکترونیک داخلی وعمومی 
-برگزاری همایش های مرتبط با نگاه استراتژیک شهردارتهران باهدف ترویج -تفکرمدیریت عالی شهری همانند برگزاری همایش باعنوان : " کارآمدی -دین دراداره جامعه "با رویکرد مدیریت شهری بعنوان یکی از کلید واژه های -محوری شهرداروقت تهران (دکترقالیباف )
-ساماندهی و بهینه سازی امور مستمر وجاری
-تشکیل وتوسعه بانک اطلاعات روابط عمومی
-برگزاری جلسات داخلی بین کارکنان ومدیران بصورت دوره ای
-مدیریت ونظارت بر تبلیغات وانتشارات
-بهینه سازی وارتقای کیفی سایت منطقه

                        


بخش اول :  برنامه های مستمروجاری 

 

تبلیغات واطلاع رسانی

ü      تهیه وچاپ  کیفی اقلام تبلیغاتی اعم از بنر ، پوستر ، بیلبورد ، آویز ، پلاکارد ، بروشور ، کاتالوک و...بارعایت شاخص های کیفی  همچون : جذابیت دررنگ وشکل ، رعایت اصول طراحی ، القاکننده پیام ، تناسب با موضوع ومحتوا ، ضرورت انجام ، توجه به جامعه هدف و...

ü      استفاده از روش های نوین تبلیغات از طریق بخش خصوصی ذیصلاح  در قالب پروژه های مشارکتی  برای طرح های منطقه ای ، فرامنطقه ای وشهری

 

ü      اطلاع رسانی   فعالیت های منطقه شهرداری  وشهرداری تهران به شیوه های مختلف همچون : ویژه نامه ، ماهنامه ، فصلنامه و سالنامه به شبکه های اجتماعی ، مراکز وسازمان های محلی ومنطقه ای ارائه دهنده خدمات شهری همچون سازمان آب ، برق ، گاز ، هلال احمر ، بهداشت ودرمان خصوصا" مساجد ، بسیج ، تشکل های غیردولتی وشورایاران ، مدیران محله و...

 

فعالیت مطبوعاتی و رسانه‌ای

·         ارسال اخبار سازمان به خبرگزاری ها وروزنامه ها ، مجلات ، سایت های خبری  فعال در حوزه شهری ، صدا وسیما و...  

·          بررسی وپاسخگویی به  انعکاس اخبار رسانه ها اعم از فارس نیوز ، مهر ، ایسنا ، ایرنا ، ایلنا و استودیو صدای شهر وهمچنین مطالب وگزارش های مرتبط با منطقه در برنامه در شهر  و تهران 20 شبکه سیما و...

·         ارسال اخبارمنطقه شهرداری به جامعه هدف در سطح منطقه با رویکرد محله محوری از طریق سامانه پیام کوتا با پیش بینی اخذ بازخورد پیام ها برای اصلاح برنامه ها با رویکرد شهروند محوری ورضایتمندی شهروندان

·          انتشاربولتن اخبار بصورت ماهنامه ، فصلنامه و سالنامه و بهره برداری موضوعی از خبر های مرتبط از طریق انعکاس آن به ذینفعان

·          هماهنگی جهت پخش آن دسته از خبر ها یی که  پیامد  اجرای آن در منطقه  شهرداری متوجه  بهبود زندگی بخشی از شهروندان  در سطح شهر تهران می گردد .

·         هماهنگی جهت حضور مدیران ارشد منطقه شهرداری در برنامه های صداوسیما جهت طرح سیاست ها وبرنامه های قلمرو مدیریتی  همزمان با مناسبت های خاص

·         هماهنگی جهت درج  اخبار منطقه در ساب پرتال ، صدای شهر ، تهران سما ، شهرنوشت و سایر رسانه های مرتبط وابسته به شهرداری تهران 

·         هماهنگی جهت  برگزاری مصاحبه های مطبوعاتی  شهردار منطقه با اصحاب رسانه  جهت اعلام اقدامات وبرنامه ها حسب مقتضیات اجتماعی 

 فعالیت های مستمر وجاری
 
بهبود کمی وکیفی فعالیت های مستمر وجاری  اعم از :

·         هماهنگی جهت حضور شهردار ومسئولین منطقه  و شهرداران نواحی جهت  بازدید ازخانواده معظم شهدا ، جانبازان ، اسرا و وگروه های هدف و...

·         پیگیری واقدام در خصوص  درخواست های شهروندان  

·         برنامه ریزی  وهماهنگی جهت حضور منظم مدیران ومسئولین منطقه درمساجد بعنوان یکی ازارکان محوری تقویت هویت محلی

 

·         اهتمام در بزرگداشت مراسم ومناسبت های ملی ومذهبی  و برنامه افتتاحیه پروژه های عمرانی ، فرهنگی و شهری  منطقه 

·         تهیه وکیفی سازی  آرشیو الکترونیکی فیلم و عکس  از اقدامات منطقه و پردازش آن برای بهره برداری  اطلاع رسانی وفرهنگی

·         هماهنگی جهت برگزاری برنامه ملاقات مردمی ، پیگیری درخواست ها و تحلیل وپردازش  آن بعنوان یکی از عوامل سنجش افکار عمومی وارائه گزارش از نتایج آن

·         هماهنگی جهت حضور  مدیران ارشد منطقه شهرداری  در مجامع مردمی  وفعالیت های جمعی شهروندان در سطح محلی ومنطقه ای ، مدارس ، بسیج ، تشکل های غیر دولتی ، هیئات مذهبی و...برابراقتضا عات اجتماعی ،  شهری ومنطقه ای

·         پاسخگویی وپیگیری  مستمر  به درخواست های  شهروندان  در صندوق الکترونیک شهردار منطقه

·         شرکت در جلسات شورای معاونین منطقه و سایر جلساتی که  مصوبات آن در فرایند توسعه منطقه شهرداری موثر باشد.

·         پیگیری مستمر واقدام موثر پیرامون امور محوله ازسوی اداره کل روابط عمومی وبین الملل شهرداری تهران بعنوان مرجع سازمانی  ماموریت ها

·         ...

 

بخش دوم :   برنامه  های خاص تشکیل و تقویت کمیته مشورتی و اطلاع رسانی

    تشکیل کمیته اطلاع رسانی  ومشوتی با حضور جانشین هریک از حوزه های اجرایی بصورت مستمر وهفتگی  بعنوان  نمایندگان تام الاختیار جهت تبادل نظر پیرامون دستور کارهای موضوعی روابط عمومی و اخذ آخرین تحولات واتفاقات اجرایی وبرنامه های هریک از حوزه ها جهت بهره برداری رسانه ای وانتشاراتی  و نیز  کمک به تعیین سیاست ها وخط مشی  ازسوی شهردار منطقه   .

 

اجرای نمایشگاه  سیمای عملکرد شهرداری

    برنامه ریزی  وهماهنگی جهت برپایی نمایشگاه  چند منظوره دستاوردهای منطقه درعرصه  های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی ، هنری ، بانوان ، ایثارگران ، دینی ومذهبی ، طرح وبرنامه ،  خدمات  شهری ، فضای سبز ، محیط زیست ، ترافیک وحمل ونقل ، عمران ، شهرسازی ومعماری ،  مشارکت های  مردمی و.. . بهمراه برنامه های مقتضی  بارویکرد محله ای  همزمان با ایام متناسب همچون دهه فجر با هدف ارتباط مستقیم مردم با فعالیت های شهرداری و آگاهی از برنامه های آتی محله سکونت شان  برای افزایش میزان مشارکت اجتماعی ، انسجام محلی و تقویت حس تعلق به شهرومحله  .

بهینه سازی و ارتقای سیستم ها وتجهیزات

    نیاز سنجی ، تهیه و یا ارتقای تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری در صورت ضرورت  والویت با هدف پاسخگویی به نیازهای کارکنان و انتظارات مدیران وشهروندان در محورهایی همچون :

·         تجهیرات سخت افزاری ونرم افزاری کامپیوتر اعم از چاپگر ، اسکنر ، دوربین عکاسی وفیلم برداری ، نرم افزارهای تخصصی

·         تجهیزات صوتی وتصویری اعم از رادیو ضبط  ، تلویزون ، دی وی دی ، ویدئو پروجکشن ،

·         تجهیزات و وسایل ارتباط جمعی اعم از : خطوط تلفن مورد نیاز وگوشی ، بی سیم ، فکس ، تلفن گویا ، صندوق صوتی ،

·         بهینه سازی فضای موجود منطبق با  حوزه فعالیت در حیطه تخصصی  

ارتقای کمی وکیفی منابع انسانی

     منابع انسانی بعنوان رکن اساسی سرمایه هربخش از سازمان وموتور محرک هربرنامه  تلقی می گردد  که با فرض پیش بینی تمام ارکان  فرایند مدیریت اعم از برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل ، هماهنگی ، انگیزش و ...در نگاه بسیار مطلوب ، برنامه هارا با مخاطره جدی مواجهه می سازد لذا توجه به موارد زیر می تواند در تحقق هر برنامه های موثر واقع گردد 

·    منابع درون سازمانی : اصلاح ساختاروسازماندهی منابع انسانی  منطبق با ماموریت ها ، توانمندسازی نیروها از طریق برگزاری جلسا ت ، کارگاههای آموزشی ، بازدید از روابط عمومی  های موفق  سازمان های شهر تهران باهدف استفاده از آخرین فناوری های ، سیستم وروشها  ، اعمال ابزار های انگیزشی وتشویقی موثر بر تقویت روحیه پرسنل ، ایجاد سازوکار برای تقویت روحیه تیمی  وبرقرار ی  ویا بازسازی اعتماد  سازمانی  و ایجاد فرهنگ  مبتنی بر خلاقیت ورضایتمندی  حداکثری شغلی با برگزاری جلسات هم اندیشی واستفاده از متخصصین امر ، غنی سازی شغل ، تغییرات پرسنلی اعم از آموزش ،حذف و جایگزنی و...بعنوان گامی برای تقویت منابع درون سازمانی جهت نیل به اهداف مدیرت شهری در مقیاس منطقه

·         منابع  برون سازمانی : ارتقای کمی وکیفی شبکه ها بصورت مستمر ،  حمایت از شبکه ها ، کانون ها ،تشکل های غیر دولتی ، سازمان های دولتی ، افراد وگروه ها محلی در بخش های مختلف فرهنگی ، مذهبی  ،علمی ، تفریحی خیریه ، ورزشی ، بانوان ، محیط زیست ، و...با دراختیارگذاردن منابع فکری ونرم افزاری ، فرصت های آموزشی و... برای توانمندسازی شبکه ها بعنوان سرمایه های اجتماعی برای ارتقای  مشارکت در برنامه های مدیریت شهری ومنطقه با تمرکز بر ظرفیت های شوریاران ومدیران محله در راستای توسعه  فعالیت های روابط عمومی  و تغییر نگاه سنتی نسبت به این حوزه از فعالیت شهرداری تهران . 

تجلیل  از مشاهیر محلی ومنطقه ای

   گذشته از انواع ارتباطات مستمر وملاقات هایی از جنس گره گشایی  مسایل فردی ، ارتباط با سرمایه های اجتماعی در محدوده منطقه ومحله با هدف محوری مدیریت شهری- یعنی جلب مشارکت مردمی و تحقق بسترهای لازم برای  اداره شهر توسط مردم-  و ارتقای هویت محلی وملی  ضروری  به نظر می رسد
    ازمنظر توسعه پایدارشهری ، سرمایه اجتماعی درکنارسرمایه طبیعی و سرمایه انسا نی ، جزیی تفکیک ناپذیر ازمجموعه ثروت هرملتی است وبعنوان یکی ازعوامل  مهم توسعه  جامعه شهری  بشمار می آید . سرمایه اجتماعی  به بیان ساده و بطور مشخص وزن روابط اجتماعی افراد است ومنظور از روابط اجتماعی افراد ، ارتباط ووابستگی متقابل انسان ها وجهت گیری رفتاری آنهاست . سرمایه اجتماعی ضمن  قابلیت تشکیل شبکه اجتماعی موجب انسجام اجتماعی  وهویت در محلات می گردد  . از عناصر این بخش از سرمایه  وانسجام محلی می توان به  : دلبستگی فردی  به محل زندگی ، دوستی با همنوعان در واحدهمسایگی  ، میزان رضایت از محله وشهر  ، میزان مشارکت ومسئولیت در قبال محیط مسکونی  وفضاهای شهری اشاره نمود . نژاد ، مذهب ، خویشاوندی ، قومیت ، دین ، فرهنگ وهنجارها ی اجتماعی ازجمله منابع تولید سرمایه اجتماعی محسوب می گردند .
   باتوجه به مقدمه فوق برگزاری برنامه بازدید باهدف تجلیل و تبیین برنامه ها واقدامات مدیریت شهری به  مشاهیر ، چهره ها وشخصیت های اثر گذار در محلات  در عرصه های علمی ، فرهنگی ، ورزشی  ، دینی ومذهبی  بامشارکت حوزه های متولی ،می تواند درافزایش سطح تعاملات کیفی وافزایش اعتماد مردمی  برای جلب مشارکت مردمی موثر واقع گردد .  

هوشمندسازی و تقویت روابط عمومی الکترونیک

    باتوجه رشد وتوسعه زیر ساخت های ارتباطات الکترونیک در سطح کشور و شهر تهران وشهرداری  ، نظر به سهولت وسرعت این نوع از ارتباط و نیز ضرورت فرهنگ سازی شعار شهر الکترونیک ، تبلیغات واطلاع رسانی از طریق فضای مجازی واینترنتی  وهمچنین برقراری ارتباط  با مراکز وسازمان های دولتی وغیر دولتی از طریق وبگاه های اینتزنتی  وارائه آگاهی های لازم درخصوص اقدامات شهرداری می تواند موجب  توسعه شبکه ارتباط متقابل  با مردم  خصوصا" نسل جوان را تسهیل نماید ..

اجرای سیاست برون سپاری فعالیت ها

    درراستای سیاست شهرداری تهران  مبنی بر کوچک سازی ، ونظر به  ضرورت استفاده از توانمندی های بخش خصوصی ونیز استفاده از مشارکت کانون ها و تشکل ها مردمی وغیر دولتی سطح محدوده در پروژه های روابط عمومی ، برنامه برون سپاری بخش هایی از فعالیت های روابط عمومی وبازنگری در توان  تخصصی بخش های  خصوصی درحال فعالیت  ازالویت ها می باشد . بدیهی است با این اقدام  درخواست ، نظارت ، تحویل وهماهنگی  با این اداره و اجرای پروژه با بخش خصوصی خواهد بود .

 

تهیه وتولید محصولات فرهنگی وارتباطی

    به اعتقاد برخی صاحبنظران روابط عمومی مساوی است با اطلاعات ، اطلاعات  عموما" یا برای آگاه ساختن است یا برای آگاه شدن . لذا از آنجائیکه هدایت رفتار های شهروندان مستلزم ارائه  اطلاعات  در قالب  محصولات ارزشمند وگویای فرهنگی وهنری است . تهیه محصولات فرهنگی در قالب هدایای تبلیغاتی به تناسب موضوع وضرورت از جمله برنامه ارتباطی وفرهنگی می باشد .

اجرای نظام پیشنهادات

    توجه جدي به افکار همه کارکنان در ايجاد حرکت، اصلاح و  بالندگی سازمانی بدون در نظر گرفتن جایگاه سازمانی آن ها ، از نیازهای جدی وظرفیت بسیار مطلوبی برای انسجام سازمانی  از طریق یکی از مهمترین ابزار یعنی ارائه اندیشه ها وطرح ها وپیشنهادات  می باشد . بدیهی است این امر منجر به تقویت  رابطه  مطلوب بين کارکنان و مديران خواهد شد . همچنین از این طریق با شناسایی و جذب استعدادهاي درخشان کارکنان  در حوزه ایده پردازی به ايجاد بستري مناسب در جهت بالندگي وافزایش سطح رضایتمندی وبه تبعه آن رشد وتعالی سازمانی نایل خواهیم شد . بدیهی است اجرای این نظام مستلزم بازنگری جدی در روش واجرا وهمچنین اعتماد سازی وحمایت های مادی ومعنوی ازآن است .


افکار سنجی عمومی ودرون سازمانی

   مهم‌ترين شيوه اطلاع‌يابي از افكار عمومي، ‌سنجش افكار عمومي است. همچنين اجراي «نظام پيشنهادها» براي آگاهي از ديدگاه‌‌هاي اصلاحي كاركنان و قشرهاي مختلف مردم ، تحليل محتواي مطبوعات و تحليل تماس‌ها و مكاتبات مردمي و... ازجمله اقداماتی است که می توان با مشارکت سایر حوزه های اجرایی انجام  شود  .

تهیه خبر نامه ونشریه الکترونیک داخلی وعمومی

   نیاز به یک نشریه با جامعه هدف مشخص بگونه ای که نیازهای مخاطبان هدف را بشکلی جذاب ودر قالب طرحی زیبا ورعایت تمامی ملاحظات اصول ارتباطات تامین نماید کاملا" محسوس می باشد . در این خصوص تهیه نشریه ویژه همکاران ، شورایاران ، ائمه جماعات ، کانون های ورزشی و...بطور تخصصی وویژه با مشارکت  گروه های فوق می تواند ابزار قوی برای ارتباط و تقویت شبکه باشد .
معرفي مطلوب مقالات و تحقيقات کارکنان در سطح سازمان ،انعکاس تجربه هاي موفق  ، ارائه آندسته از اقدامات شهرداری که اجرای آن موجب رفاه شهروندان  می گردد ، ارائه تسهیلات  اجتماعی فرهنگی وورزشی و...نمونه ای از محتوای پیش بینی شده می تواند باشد .

برگزاری همایش های علمی کاربردی با هدف تبیین اندیشه های نظری مدیریت شهری  

   بعنوان مثال شعار کارآمدی دین در اداره جامعه یکی از شعار های محوری جناب آقای دکتر قالیباف شهردار تهران در سنوات اخیر می باشد . لذا با توجه به اهمیت موضوع ونیز تبیین تفکر فوق برگزاری فراخوان مقاله برای ارائه کنفرانس در این همایش با حضور شهردارتهران ومدیران ارشد شهرداری تهران یک اقدام بسیار خوب برای به چالش کشیدن اندیشه های علاقمندان به این حوزه از تفکر در سطح  محلی ، منطقه ای وشهر تهران می باشد .

 

 ساماندهی و بهینه سازی امور مستمر وجاری

    یکی از عوامل اضمحلال سازمان ، روزمره گی ، موازی کاری ، صرف زمان زیاد برای انجام کارهای غیر ضرور و بی ارتباط با ماموریت محوری این اداره ، روش های غیر موثر انجام کار ، عدم الویت بندی امور و...است . لذا قدم اول در این خصوص شناخت وآگاهی از ساختار وروش ها وسیتم کار روابط عمومی واصلاح امور منطبق با نیاز وماموریت شهرداری می باشد .

تشکیل وتوسعه بانک اطلاعات روابط عمومی

   يكي از مسائل مهم روابط عمومي‌ با آن روبه‌رواست و در نحوه  فرایند ارتباط و آگاه سازی بعنوان مهمترین کارکرد  تاثیر می گذارد ، نداشتن بانك اطلاعات است. بديهي است كه براي تهيه يك خبر، گزارش و نوشتن يك مقاله و انجام دادن مصاحبه به اطلاعات  آنهم به فوریت و صحت ، نياز است . 

برگزاری جلسات داخلی بین کارکنان ومدیران بصورت دوره ای

   جدای از ارتباطات فردی که حسب نیاز فردی همکاران وبصورت مسمتر انجام می شود . برقراری ارتباط عمومی با کلیه همکاران منطقه با هدف ارائه دیدگاه هایی که اجرای آن تعالی همکاران از یک سو ومنطقه را از سوی دیگر تامین خواهد کرد نقش بسزایی در انسجام ، همدلی سازمانی دارد .در این خصوص لازم است برای یک ارتباط موثر در این همایش موارد مورد نظر جهت ارائه قبلا" کارشناسی وسپس ارائه گردد تا مبنایی برای همایش های دوره ای باشد . دراین خصوص اشاره به حمایت شهرداری در امر مسکن کارکنان ، مصوباتی که شنیدن آن موجب تقویت شغل وافزایش روحیه کارمی گردد و...می تواند کارساز باشد .   

مدیریت ونظارت بر تبلیغات وانتشارات

   با توجه به نقش واهمیت ویژه تبلیغات وانتشارات بعنوان ابزار مهم روابط عمومی و نظر به ضرورت ایجاد وحدت کلی در نگاه و روش آگاه سازی ، مدیر یت و نظارت بر اجرای تبلیغات وانتشارات  محیطی درون وبیرون سازمانی بسیار ضروری می باشد  

بهینه سازی وارتقای کیفی سایت منطقه

  بهینه سازی وب سایت منطقه با مشارکت معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری  با قابلیت کنترل از راه دور ، ایجاد سامانه نمایشگاه مجازی از دستاورد های منطقه و همچنین در بخش ساختاری تفکیک وظایف طراحی ، محتوایی ، ظاهر وسیمای سایت ، اجرای سیاست های خبری وتبلیغی از وظیفه پشتیبانی فنی ونظارت های سخت افزاری ونرم افزاری بین واحد روابط عمومی  وحوزه برنامه ریزی

                                                                                                                                                          تابستان 1390

                                                                         سیدعابدین عبادی
                                                                                      
  

                                                                                      

                                                                               ارسال توسط سیدعابدین عبادی

اسلایدر